In các loại decal gửi hàng: là loại decal dán lên hành lý ký gởi, decal dán thùng hành lý, in decal dán nhãn hàng hóa Decal giấy bóng mờ – ALY - Mặt: Giấy trắng bóng mờ - Keo: Acrylic - Đế: Giấy Kraft tráng PE, màu vàng - Quy cách chuẩn: 1.06 m...  →more

I. In Bao thư: in nhanh Loại giấy Fort 100gsm Fort 100gsm Fort 100gsm Số lượng (12 x 22)cm (17 x 23)cm (25 x 35 )cm 100 cái 220.000 đ 280.000 350.000 200 cái 380.000 đ 490.000 600.000 300 cái 510.000 đ 675.000 840.000 400 cái 640.000 đ 820.000 1.000.000 500...  →more